Välj en sida

Behandling av Personuppgifter

IT WILL MAKE YOU SMILE är ansvariga för behandling av de personuppgifter såsom namn, adress, mobil- och telefonnummer samt e-postadress, dvs de uppgifter du lämnar vid köp av produkt eller då du anmäler dig till att ta del av våra nyhetsuppdateringar. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera dina inköp, för marknadsförings- ändamål genom bland annat elektroniska kommunikationstjänster samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster.

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring din aktivitet på vår hemsida och sociala nätverk. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Vidare kan vi och Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår hemsida och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Eftersom vi använder oss av Google Analytics kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med några andra personuppgifter som Google kan ha lagrat om dig.

Uppgifter som vi analyserar kan exempelvis vara din IP-adress, senast gjorda inköp och betalsätt. Vi ser dig som kund under den tid som du är kund, anmält dig till våra nyhetsuppdateringar och använder dig av några av våra tjänster på vår sajt. Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment samtycker du till behandling av dina personuppgifter som anges ovan. Du kan helt eller delvis återkalla ditt lämnade samtycke genom skriftligt meddelande till oss på nedan angivna adress.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring ber vi dig att mejla till oss på info@itwillmakeyousmile.com och meddela oss detta. Du har som kund rätt att efter skriftlig begäran till oss på ovan angivna adress få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig.